Kategoria dyplomu
Autor
Promotor
Stopień
Instalacja
Wojciech Ulman
prof. zw. Piotr Kurka

Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
The Act – Wojciech Ulman
TYTUŁ PRACY TEORETYCZNEJ Między fizyką a patafizyką – sztuka doświadczenia absurdu.
PROMOTOR PRACY TEORETYCZNEJ dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP