Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i odbędzie się w dniach:
Termin 1: 19,20,21 czerwca 2017 r.
Termin 2: 22,23,24 czerwca 2017 r.

Dzień 1
godz. 9.00 -13.00 – sprawdzian kwalifikacyjny z rysunku
godz. 13.00-14.00 przerwa – ogłaszają opiekunowie sal
godz.14.00-19.00 – sprawdzian kwalifikacyjny z malarstwa

Dzień 2
godz. 9.00-13.00 – sprawdzian praktyczny kierunkowy
godz. 13.00-14.00 przerwa – ogłaszają opiekunowie sal
godz. 14.00-19.00 – sprawdzian praktyczny kierunkowy

Dzień 3
dotyczy Komisji Rekrutacyjnych – Podkomisji kierunkowych
od godz. 9.00 pracują powołane Podkomisje

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05- 24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Tegoroczni maturzyści mają możliwość złożenia w wymienionym wyżej terminie wszystkich dokumentów i uzupełnienia ich świadectwem dojrzałości po jego uzyskaniu.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia: 26.06.2017 r. godz. 18.00
Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów I stopnia: 06.07.2017 r. godz. 18.00.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny.

Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akad. 2017/2018 wynosi 150 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne drugiego stopnia ma charakter konkursowy i odbędzie się 27 czerwca 2017 r.

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00 – 18.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05- 24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli lub nadesłali komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Ogłoszenie wyników osób przyjętych na I rok studiów II stopnia:
28.06.2017 r. godz. 18.00.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny. Opłata za sprawdzian kwalifikacyjny w roku akad. 2017/2018 wynosi 85 zł.
Nr konta Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr 50 1090 1362 0000 0000 3601 7904
(z dopiskiem opłata za sprawdzian kwalifikacyjny – studia stacjonarne)