OTWARTA SZKOŁA SZTUKI to rozpoczynający się właśnie program Fundacji Katedry Intermediów, grupy artystek i artystów, którzy zajmują się sztuką współczesną, edukacją artystyczną i nowymi praktykami na styku tych dziedzin.

Podczas kilku warsztatów, odbywających się zarówno w szkole, jak i w nietypowych miejscach w przestrzeni publicznej miasta, spojrzymy na sztukę szerzej, niż jest ona często rozumiana w akademiach, galeriach i muzeach, jako na narzędzie zmiany. Spotkania i projekty poprowadzą doświadczone i doświadczeni praktycy, m.in. wybitna artystka prof. Izabella Gustowska, performerka Karolina Kubik, propagatorka sztuki w relacji z człowiekiem, artystka Magdalena Starska, aktywistka miejska i kuratorka Agnieszka Różyńska, edukator i badacz Krzysztof Łukomski, oraz zaproszeni goście. Spotkania będą miały charakter nieformalny i będą wskazywały na metodologię działań w polu sztuki i aktywizmu miejskiego, znacznie bardziej niż będą wykładami czy prezentacjami, jakie znamy z akademickiego świata.

CZEGO UCZYMY:

– czym jest sztuka jako narzędzie zmiany (społecznej, indywidualnej, relacyjnej);

– jakich narzędzi artystycznych można używać w ww. celu (performans, wideo, narzędzia sztuki dla lepszej komunikacji społecznej);

– nowych praktyk i sposobów myślenia o sztuce, która coraz częściej ucieka z galerii i miejsc tradycyjnie dla niej projektowanych;

– świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym (miasta, miejscowości, dzielnicy);

– naprawy świata na lepsze (wokół siebie) za pomocą narzędzi sztuki i edukacji w duchu “dobrej roboty”;

– praktyki dokumentacji wydarzeń i akcji artystycznych;

– przygotowania wydarzenia, działania, akcji (z udziałem narzędzi artystycznych) zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym;

KOGO SZUKAMY DO SZKOŁY?

-ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą/nie mogli studiować w szkole artystycznej, lub jej program był dla nich (w pewnym zakresie) niewystarczający (najlepiej nie będących już/jeszcze studentkami/studentami szkoły artystycznej, bez ograniczeń wiekowych);

– animatorki i animatorów kultury, edukatorów i edukatorki oraz ludzi “dobrej woli”, którzy w swoich grupach, ośrodkach, organizacjach, miejscach spotkań, prowadzą program integracji ludzi, czy różnych środowisk i grup wiekowych, ale czasem brakuje im pomysłów na nowe działania lub narzędzi ich komunikacji, albo,

– osób, które nietypowymi działaniami dla ludzi i z ludźmi, chciałyby/chcieliby coś zmienić w swoim miejscu pracy, w swojej okolicy, w układzie współrzędnych;

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

jak najprościej.

1. KRÓTKIE BIO + PLAN (około 500-1000 znaków)

Możesz zgłosić się wysyłając kilka słów o sobie. Możesz także przesłać nam opis siebie i swojej praktyki (plik doc, open office, txt), czym się zajmujesz, gdzie pracujesz/działasz i co chciałabyś/chciałbyś ewentualnie zmienić w swoim miejscu pracy, środowisku, czy i dlaczego uważasz, że narzędzia sztuki i komunikacji audiowizualnej, mogą się do tego przydać?

Piszcie nieformalnym językiem, prosto z “serca”; dodajcie adres e-mail i numer telefonu (będą one wykorzystane tylko na poczet rozmowy z Wami i do informowania Was na bieżąco o wynikach procesu przyjmowania do szkoły.

2. DOSSIER / PORTFOLIO / STRONA WWW / FACEBOOK / INSTAGRAM

Kto może, pochwalcie się co do tej pory robiłyście/robiliście, w postaci PDF, linków do stron, kolekcji zdjęć/wideo/dokumentacji (wystarczy jeden link lub parę zdjęć); linki i załączniki dołączcie do maila;

3. Do 16 maja br (włącznie, do godz. 9.00) przyślijcie nam maila, w którym wyrazicie zamiar zgłoszenia, swój BIO+PLAN (w pliku tekstowym z ew. linkami do Waszych dokumentacji działań lub ilustrujących Wasze miejsce pracy, w którym chcecie coś zmienić) i załączniki (portfolio, zdjęcia, itp) na adres: otwarta.szkola.sztuki@gmail.com

O wynikach rekrutacji poinformujemy Was mailowo lub/i telefonicznie. CZEKAMY NA WAS I BARDZO SIĘ CIESZYMY NA WSPÓLNĄ PRACĘ!

KIEDY STARTUJEMY:

zajęcia wprowadzające:
17.05.2019 piątek, o godzinie 18:00 (program szkoły i zaproszenie do działania), budynek UAP C , studio 203/204/207/208
18.05.2019 sobota, udział w Nocy Muzeów w Poznaniu, badanie terenowe;

20.05.2019 poniedziałek, g.18:00 – spotkanie z Izabellą Gustowską.
Podczas tego spotkania poznacie praktykę jednej z najważniejszych polskich artystek, jedną z założycielek Intermediów na poznańskim UAP, która wprowadzi Was do nowego projektu artystycznego, w którym weźmiecie później udział oraz USTALIMY WSPÓLNY PLAN KOLEJNYCH WARSZTATÓW, tak aby dostosować do Was terminy. Będą się one odbywały w czwartki wieczorami oraz w wybrane weekendy maja i czerwca. Pod koniec czerwca przeprowadzimy otwarte dla publiczności działanie artystyczne w przestrzeni miasta. We wrześniu, po przerwie letniej spotkamy się znów, by po namyśle zrobić podsumowanie naszych działań.

Projekt zakończy się prezentacją jednej z powstałych z udziałem OTWARTEJ SZKOŁY akcji, podczas publicznego wydarzenia artystycznego. Partner projektu: RODRIGUEZ Gallery. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

DOŁĄCZCIE DO NAS!