Kategoria dyplomu
Autor
Promotor
Stopień
Instalacja
Maciej Olszewski
prof. Sławomir Sobczak prof. zw. UAP

Krytyka współczesnego nadzoru w dobie sieciowego ekshibicjonizmu/ Criticism of surveillance in the era of network exhibitionism