Pracownia Audiosfery (PA)

dr Daniel Koniusz, ad.
stud. Tomasz Koszewnik, as. staż.
budynek C, s. 206

Pracownia Kina Rozszerzonego (PDI)
prof. dr hab. Sławomir Sobczak, prof. zw. UAP
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.
budynek C, s. 204

Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii (PDIiF) 
prof. dr hab. Piotr Kurka, prof. zw. UAP
dr Krzysztof Łukomski, ad.
budynek C, s. 203

Pracownia Działań Filmowych i Performatywnych (PDFiP)
prof.dr hab. Izabella  Gustowska, prof. zw. UAP
dr Raman Tratsiuk, ad.
budynek C, s. 208

Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni (PKiTP)
prof.dr hab. Andrzej  Syska, prof. zw. UAP
mgr Magdalena Starska, as.
lic. Marcin Ptaszyński, labor.
budynek C, s. 310

Pracownia Wideo (PW)
prof. dr hab. Marek  Wasilewski, prof., zw., UAP
mgr Andrzej Pakuła, as.
mgr Karolina Kubik, as. (urlop)
budynek C, s. 208

Pracownia Filmu Eksperymentalnego I
dr hab. Piotr Bosacki, ad.
budynek C, s. 207

Pracownia Filmu Eksperymentalnego II
mgr Wojciech Bąkowski, wykł.
budynek C, s. 206

Pracownia Wizytująca (PW)

dr Łukasz Ronduda
budynek C, s. 207

(semestr letni 2016–17)

 


Laboratoria

Warsztat technologii analogowych
Karol Ciechanowski technolog
budynek C, s. 09

Studio Projektów Multimedialnych
Marcin Ptaszyński, film i postprodukcja
inż. Tomasz Filipiak (godz.zlec.)
budynek C, s. 310