Archiwum Intermediów

 • 1997/V – rozpoczęcie prac nad powołaniem nowego wydziału (Komunikacji Multimedialnej) oraz nowej katedry funkcjonujacej w ramach tego wydziału – Katedry Intermediów. W pracach tych uczestniczyli m.in. prof. Izabella Gustowska, prof. Piotr Kurka, prof. ASP Antoni Mikołajczyk.
 • 2001/II – Utworzenie decyzją Senatu ASP specjalności Intermedia, realizowanej w ramach kierunku Realizacja Obrazu Telewizyjnego, Filmowego i Fotografia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Katedrę Intermediów tworzy 5 pracowni: Działań Multimedialnych I, prof. Izabella Gustowska, ad. Sławomir Sobczak; Działań Multimedialnych II, prof. Piotr Kurka, ad. Sławomir Brzoska (do 2004); Transformacji Przestrzeni i Mediów, prof. ASP Andrzej Syska; Wideo i Instalacji, ad. Marek Wasilewski; Audiosfery Człowieka, ad. Leszek Knaflewski.
 • 2001/III – Plener II Pracowni Działań Multimedialnych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
 • 2001/IV – Nadanie kwalifikacji II stopnia ad. Markowi Wasilewskiemu.
 • 2001/IV – Spotkania Pracowni Intermedialnych, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (uczestnicy m.in.: Marta Jurkowska z formacją KKO, duet Wojciech Hoffman i Konrad Smoleński).
 • 2001/VIII – Zakupy sprzętowe (z grantu KBN), wyposażenie I Pracowni Działań Multimedialnych.
 • 2001/IX – Nabór na I rok studiów w ramach nowo powstałej specjalności Intermedia.
 • 2001/IX – Udział w międzynarodowym plenerze Not Oresate 4 – Montescaglioso, Włochy (m.in. ad.Sławomir Sobczak, studenci: Konrad Smoleński, Sebastian Grzesiak, Zuzanna Niespor).
 • 2001/XI – Wyjazd grupy studentów i wykładowców na Biennale do Wenecji
 • 2001/X – Zatrudnienie teoretyków: dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (do 2006), dr Monika Bakke (do 2003).
 • 2001/XII – Wystawa II Pracowni Działań Multimedialnych w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
 • 2002/V – Nadanie kwalifikacji II stopnia ad. Leszkowi Knaflewskiemu.
 • 2002 – Udział w Sympozjum Intermedialnym, Galeria Tatrzańska, Poprad, Czechy.
 • 2002/III – Międzynarodowy plener w Skokach z udziałem studentów I Pracowni Działań Multimedialnych, Pracowni Wideo i Instalacji (ASP Poznań) oraz Wydziału Intermediów (ASP Budapeszt) i Sufflok College (Ipswitch/Anglia).
 • 2002 – Plener Pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów w Ustce.
 • 2002/VI – Obrona pierwszej pracy dyplomowej w zakresie Intermediów – Konrad Smoleński, I Pracownia
 • Działań Multimedialnych (II nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz za najlepszy dyplom ASP 2002).
 • 2002/IX – Kierownikiem Katedry Intermediów zostaje prof. Izabella Gustowska – Dziekanem Wydziału
 • Komunikacji Multimedialnej zostaje prof. ASP Andrzej Syska, a prorektorem ASP prof. PiotrKurka.
 • 2002/XI – Czas w obrazie, międzyuczelniany plener pracowni inter- i multimedialnych polskich uczelni artystycznych; prace nad kształtowaniem się projektu kierunku studiów o nazwie Intermedia, Kudowa Zdrój (uczestnicy ad. Sławomir Sobczak, studenci: Sabina Ścisłowicz, Raman Tratsiuk – organizacja Wydział Grafiki ASP Wrocław).2002/X – Nadanie kwalifikacji II stopnia ad. Sławomirowi Sobczakowi.
 • 2002/X – Katedra Intermediów wprowadza reformę polegającą na kompaktowym systemie studiów (studenci realizujący program jednej pracowni mogą korzystać z zasobów dydaktycznych, sprzętowych i lokalowych całej katedry).
 • 2002/XI – Peter Winant z George Mason University, Washington DC, profesorem gościnnym w Katedrze Intermediów.
 • 2002/XII – Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Audiosfery Człowieka wygrywa mgr Konrad Smoleński.
 • 2002/XII – Why not?, wystawa I Pracowni Działań Multimedialnych w Galerii ASP, Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach (katalog) – studenci Ewa Bone, Marta Jurkowska i KKO, Tomasz Mróz, Monika Pich, Radosław Szlaga, Sabina Ścisłowicz, Raman Tratsiuk i inni.
 • 2003/I – Czas w obrazie, wystawa poplenerowa, Galeria Miejska Awangarda, Wrocław (studenci Sabina
  Ścisłowicz, Raman Tratsiuk).
 • 2003/III – Widzę, czy jestem widziany, międzyuczelniany plener pracowni inter- i multimedialnych, Zakopane (uczestniczą ad. Sławomir Sobczak, Jan Poppenhagen, Ewa ?Wiosna” Małas); dalsze prace nad kształtowaniem projektu utworzenia kierunku studiów o nazwie Intermedia (organizacja Pracownia Mediów ASP Kraków).
 • 2003/III – My – Wy – Oni, plener Katedry Intermediów, Skoki.
 • 2003/IV – Wspólny plener II Pracowni Działań Multimedialnych (prof. Piotr Kurka) i Pracowni Transplantacji Rzeźby (prof. ASP Mirosław Bałka).
 • 2003 – Udział w sympozjum intermedialnym w Stuttgarcie.
 • 2003/III – Wystawa Pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów, Galeria Wozownia, Toruń.
 • 2003/IV – Polskie Artystki Video lata 70-te – 80-te, wykład dr. Łukasza Rondudy oraz pokaz realizacji filmowych studentek z Katedry Intermediów, Aula ASP Poznań.
 • 2003/IV – Text – Sound – Composition, ASP Poznań (prof. Lidia Zielińska, studenci: grupa KKO, Anna Kalwajtis, Monika Pich).
 • 2003/IV – Spotkania Pracowni Intermedialnych, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (studenci: Tomasz Cebo, Tomasz Mróz, Tomasz Partyka, Justyna Ptak i inni).
 • 2003/V – Udział studentów Katedry w Biennale Sztuki Mediów WRO, Wrocław (I nagroda dla studenta Jana Poppenhagena z Pracowni Wideo), katalog.2003/V – International Open-air Symposium (Doteky – Contacts), Klenova -Granary, Czechy, katalog (udział: prof. Izabella Gustowska, studenci: Marta Jurkowska, Jan Poppenhagen; realizacja wspólnego filmu pt. The Pilgrim, Lost Murder and Diwka s ponikem, kralickem, kuzlaty, kachnami and Ben).
 • 2003/V – Udział studentów w Międzynarodowym Festiwalu Nowych Mediów, Osnabrueck, katalog.
 • 2003/VI – Dyplomy z wyróżnieniem Monika Szwed (II Pracownia Działań Multimedialnych) i Marta Jurkowska (I Pracownia Działań Multimedialnych), Tomasz Madajczak (pracownia Transformacji Przestrzeni i Mediów).
 • 2003/IX – Na podstawie przygotowanego projektu Kierunku Intermedia Rektor ASP w Poznaniu wystąpił do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o rejestrację nowego kierunku (decyzja odmowna).
 • 2003/X-XI – Warsztaty artystyczne w Indiach dla grupy studentów II Pracowni Działań Multimedialnych (opiekun Sławomir Brzoska).
 • 2003/X – Lokalizacja wszystkich pracowni Katedry w jednym budynku na Pl. Wielkopolskim 9.
 • 2003/X – Zatrudnienie teoretyków: dr Justyny Ryczek, mgr Ewy Wójtowicz.
 • 2003/X – Conference New Technologies – New Media In Fine Art Education – Zagrzeb (udział prof. Izabella Gustowska).
 • 2003/X – Z falą i pod prąd, Plener Pracowni Audiosfery, Gąski.
 • 2003/X – Marta Jurkowska otrzymuje I nagrodę w konkursie im. Marii Dokowicz za najlepszy dyplom ASP w Poznaniu w roku akademickim 2002/03.
 • 2003/X – Mianowanie Andrzeja Syski na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • 2004/I – Wyjazd na Biennale Sztuki do Berlina (organizacja ad. II Sławomir Sobczak).
 • 2004/IV – Komunikacja/Słowa/Gesty, plener I Pracowni Działań Multimedialnych wraz ze studentami i wykładowcami Wydziału Komunikacji Multimedialnej z Poczdamu.
 • 2004/IV – Prezentacja portalu spam.art.pl (Łukasz Guzek, Efka Szczyrek) studentom Katedry.
 • 2004/V – Strategie Interaktywności – Europejskie Spotkania Pracowni Intermedialnych, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (udział studentów Pracowni Działań Interaktywnych w warsztatach filmu interaktywnego prowadzonych przez Christophera Halesa).
 • 2004/IV – Ogólnopolska konferencja przedstawicieli wyższych uczelni artystycznych podejmujących w programie dydaktycznym i naukowo-badawczym problematykę nowych mediów, ASP- Poznań.
 • 2004/VI – Rektor ASP w Poznaniu wystąpił do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o rejestrację unikatowego kierunku Intermedia.
 • 2004/VI, IX – Dyplomy z wyróżnieniem: Piotr Bosacki, Karolina Kucia (Pracownia Transformacji Przestrzeni i Mediów).
 • 2004/IX – Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Transformacji Przestrzeni, wygrywa mgr Piotr Bosacki.
 • 2004/IX – Reforma struktury Katedry oraz zmiany nazw pracowni: II Pracowni Działań Multimedialnych na Pracownię Działań Intermedialnych, Pracowni Instalacji i Wideo na Pracownię Wideo.
 • 2004/IX – Utworzenie w Katedrze Intermediów 6. Pracowni – Działań Interaktywnych, konkurs na kierownika pracowni wygrywa ad. II st. Sławomir Sobczak.
 • 2004/ X – Zatrudnienie dr Dagmary Rode.
 • 2004/ X – Zakup sprzętu i uruchomienie drugiego laboratorium multimedialnego.
 • 2004/ X – Monika Pich zostaje asystentką stażystką w pracowni Działań Multimedialnych.
 • 2004/ X – Karolina Kucia otrzymuje I nagrodę w konkursie im. Marii Dokowicz za najlepszy dyplom ASP w Poznaniu w roku akademickim 2003/04.
 • 2004/ XI – Rejestracja przez RGSW Kierunku Unikatowego – Intermedia.
 • 2004/ XII – Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa dla Gary Hilla (z inicjatywy Katedry Intermediów); Mind on the line, interaktywny performance (wykonanie: Gary Hill, George Quasha, Charles Stein, Aaron Miller, współpraca Dorota Czerny, Galeria u Jezuitów, Poznań).
 • 2005/II – Inauguracja stałego programu wyjazdów zagranicznych na ważne prezentacje sztuki aktualnej dla studentów Katedry Intermediów (opieka: Krzysztof Łukomski).
 • 2005/IV – Plener na barce, warsztaty artystyczne na statku pływającym po rzece Warcie dla studentów Katedry Intermediów i Pracowni Transplantacji Rzeźby prof. Mirosława Bałki (organizacja: Krzysztof Łukomski i Katarzyna Krakowiak).
 • 2005 – Gadu-gadu, Plener Katedry Intermediów, Skoki.
 • 2005/ V – Udział Katedry Intermediów w zewnętrznej wystawie końcowo-rocznej ASP w Starej Rzeźni, Poznań.
 • 2005/ VI – Pierwszy nabór na I rok 3-letnich studiów licencjackich na Unikatowym Kierunku – Intermedia.
 • 2005/ VI – Media><nacje, Międzyuczelniane warsztaty Intermedialne ASP Gdańsk, IS Wyspa, CSW Łaźnia, Gdańsk (ad. II st. Sławomir Sobczak, studenci: Piotr Adamski, Łukasz Filar, Jakub Jasiukiewicz, Zuzanna Pyda, Anna Wybierała).
 • 2005 / VI,IX – Dyplomy z wyróżnieniem: Wojciech Bąkowski (Pracownia Audiosfery),Tomasz Mróz (Pracownia Działań Multimedialnych), Krzysztof Łukomski (Pracownia Działań Intermedialnych).
 • 2005/ X – Mianowanie na stanowisko prof. ASP ad. II st. Leszka Knaflewskiego.005/ IX – Prof. Andrzej Syska zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Komunikacji Multimedialnej, a prof. Piotr Kurka prorektorem ASP.
 • 2005/ XI – Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Działań Intermedialnych wygrywa mgr Krzysztof Łukomski.
 • 2005/ X – Nowi asystenci stażyści: Tomasz Pląskowski (Pracownia Wideo), Raman Tratsiuk (Pracownia Działań Multimedialnych), Łukasz Filar (Pracownia Działań Interaktywnych).
 • 2005/ XII – Wyjazd do Berlina na wystawy m.in. Shirin Neshat, Williama Kentridge’a, kolekcji Flicka.
 • 2005/ XII – Mianowanie na stanowisko prof. ASP dla ad. II st. Sławomira Sobczaka i ad. II st. Marka Wasilewskiego.
 • 2005/ XII – Prawda Ekranu, prezentacja Pracowni Wideo w Galerii Klimy Bocheńskiej w Warszawie.
 • 2006/ I – Wyjazd (2-dniowy) na Biennale Sztuki Współczesnej do Berlina.
 • 2006 – Studenci Pracowni Audiosfery – Daniel Szwed, Jarek Danielenko zakładają Grupę All my Friends are deaf.
 • 2006- Student Paweł Dziemian wygrywa polskie eliminacje do Biennale Sztuki Współczesnej w Aleksandrii.
 • 2006/I- Rozpoczęcie współpracy z Pawłem Janickim z WRO Center (warsztaty multimedialne).
 • 2006 – Jakub Jasiukiewicz wraz z grupą 4! otrzymuje wyróżnienia w konkursach Top Talent Award i Diesel New Art.
 • 2006/III Absolute Power, wystawa studentów Pracowni Działań Intermedialnych w Auli ASP (kuratorzy: prof. Piotr Kurka, as. Krzysztof Łukomski).
 • 2006/IV Wymazywanie, warsztaty Katedry Intermediów i Pracowni Transplantacji Rzeźby w Kołobrzegu, (udział zaproszonych artystów Marka Kijewskiego, Konrada Kuzyszyna i teoretyka Ewy Wójtowicz),zakończone pokazami multimedialnymi i wystawą/organizacja Krzysztof Łukomski, Katarzyna Krakowiak.
 • 2006/IV – Spotkanie z Dan Sennem – artystą intermedialnym.
 • 2006/IV – W ramach cyklu Prezentacje – wystawy Anny Wybierały i grupy 4! w galerii ON, w Poznaniu.
 • 2006/IV – Spotkania Pracowni Intermedialnych, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń (udział studentów w warsztatach).
 • 2006/V – Wystawa poplenerowa w Ratuszu Miejskim w Kołobrzegu.
 • 2006/V – Vidioci, końcowo-roczna wystawa prac studentów Katedry Intermediów – Stary Browar – Słodownia, Poznań.
 • 2006/VI-IX – Pierwsze dyplomy pełnego cyklu studiów w zakresie Intermediów (dyplomy z wyróżnieniami: Dorota Kondek, Agnieszka Łopatka, Tomasz Pląskowski, Joanna ?Tekla” Woźniak).
 • 2006/X – Udział studentów Katedry w konkursie TVP Dolina Kreatywna – czyli czego szuka młodego sztuka (I miejsce Monika Nawojska).
 • 2006/X – Udział studentów Katedry w Konkursie Samsung (wyróżnienie otrzymał Paweł Dziemian).
 • 2006/X The Cinematic Experience In New Media Installation Art, drugi dyplom Marty Jurkowskiej w Fachhochschule Potsdam Communication Design Department (promotorzy: prof. Izabella Gustowska, prof. Zaki Omar).
 • 2006/X – Wyjazd do Berlina na wystawy: Beyond Cinema, w galerii Kunst Werke i innych galeriach
 • 2006 – Udział studentów Katedry Intermediów (Natalia Fiedorczuk, Piotr Żyliński, Dimitri Kiełbasiewicz) w wystawie Plastic people w galerii C2C w Pradze (kuratorzy: Krzysztof Łukomski, Patrycja Ryłko).
 • 2006/X – Grupa 4! reprezentuje Galerię ON na 3. Kunstsalon w Berlinie.
 • 2006/X – Zmiana nazwy Pracowni Działań Multimedialnych na Pracownię Działań Performatywnych i Multimedialnych.
 • 2006/X – Zatrudnienie jako wykładowcy mgr. Piotra Krajewskiego (dyr. WRO Center) oraz dr. Pawła Leszkowicza.
 • 2006 – Spotkanie z Sabriną van der Ley – dyrektorką Berlin Art Forum.
 • 2006/XII – Inauguracja portalu internetowego NON-PROFIT promującego dokonania młodych polskich artystów i informującego o dokonaniach polskich środowisk artystycznych, w tym szkół artystycznych i różnych instytucji kultury, opieka merytoryczna: as. Piotr Bosacki.
 • 2007/I – Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Wideo wygrywa mgr Hubert Czerepok. – Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Działań Performatywnych i Multimedialnych wygrywa mgr Raman Tratsiuk.
 • 2007/II – Fortyfikacja, Plener Katedry Intermediów, Skoki (opieka prof. ASP Leszek Knaflewski).
 • 2007/III- Wystawa Pracowni Transformacji Przestrzeni i Mediów w Galerii Szarej w Cieszynie.
 • 2007/III- Udział Łukasza Filara w sympozium This is not a touch screen, Berlin.
 • 2007/IV – Wystawa N4P (Nostalgia for the present). Aula ASP w Poznaniu. Kuratorzy: Krzysztof Łukomski, prof. Piotr Kurka. Rejs do Kopenhagi dla studentów Intermediów (muzea: Louisiana, Arken, Nikolaj).
 • 2007/V – Life is a story, wystawa retrospektywna prof. Izabelli Gustowskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
 • 2007/V – Live Transmition, akcja Toine Horvers’a z udziałem m.in. studentów Pracowni Działań Interaktywnych.
 • 2007/V – Udział studentów Katedry w Biennale Sztuki Mediów WRO, Wrocław.
 • 2007/V – Plazma – sztuka w przestrzeni publicznej, wystawa końcowo-roczna Katedry Intermediów, Pl. Wielkopolski, Poznań.
 • 2007/VI – Media><nacje, warsztaty dla studentów ASP z Gdańska i Poznania w Modelarni, Stocznia Gdańska (prowadzenie, prof. ASP Leszek Knaflewski).
 • 2007/VI, IX – Dyplomy z wyróżnieniem: Piotr Adamski, Małgorzata Dąbkowska, Dominika Kowalska, Anna Kalwajtys, Monika Nawojska, Justyna Ptak, Raman Tratsiuk, Michał Sterzyński).
 • 2007/X – Asystentem stażystą w Pracowni Działań Interaktywnych zostaje Jakub Jasiukiewicz.
 • 2007/X – Utworzenie 7. pracowni w Katedrze Intermediów – Pracowni Działań Przestrzennych, prof. ASP Mirosław Bałka.
 • 2007/X – Na srebrnym globie, plener Pracowni Wideo, Galeria Kronika, Bytom (udział m.in.: Paweł Dziemian, Jakub Jasiukiewicz, Ada Kaczmarczyk, Franciszek Orłowski, Aneta Ptak, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Jan Szewczyk, Tobias Winterhagen).
 • 2007/X – Transgresja wyobraźni, sesja na temat eksperymentalnych form kształcenia artystycznego w Polsce, Centrum Kultury, Lublin (udział m.in. prof. ASP Sławomir Sobczak).
 • 2007/X – Udział studentów Katedry w konkursie TVP Dolina Kreatywna – czyli czego szuka młoda sztuka? (I miejsce Filip Chrobak, II miejsca: Grupa 4! – (m.in. studenci Jakub Jasiukiewicz, Paweł Dziemian) oraz absolwenci Piotr Adamski i Natalia Mleczak).
 • 2007/XI – zaduszki.com, pokaz w PGR ART Kolonia Artystów, Gdańsk (udział: Marek Wasilewski, Hubert Czerepok, Daniel Rumiancew, Paweł Dziemian, Filip Chrobak, Steve Rushton, Zuzanna Pyda).
 • 2007/XI – Wszczęcie procedury o nadanie tytułu profesorów dla prof. ASP Sławomira Sobczaka i prof. ASP Marka Wasilewskiego oraz otwarcie przewodu doktorskiego dla as. Piotra Bosackiego.
 • 2007/XII – Imperium Zmysłów – wystawa wykładowców Katedry Intermediów – (kurator Paweł Leszkowicz) Stary Browar – Słodownia, Poznań.
 • 2007/XII – Imperium kontratakuje, seminarium z udziałem artystów, kuratora i zaproszonych gości, Stary Browar, Susznia, Poznań.
 • 2007/XII – Kino – wystawa studentów i absolwentów Katedry Intermediów – (kurator Hubert Czerepok), Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa (udział: Natalia Mleczak & Piotr Adamski, Grupa 4!, Agnieszka Łopatka, Piotr Macha, Łukasz Piekut, Tomasz Pląskowski, Aneta Ptak).
 • 2007/ XII – Udział studentki Anny Wybierały w Biennale Sztuki Mediów w Warszawie.
 • 2008/III – Udział studentów w Festiwalu DŹWIĘKOWE PERSPEKTYWY EKRANU, Muzyczne Laboratorium Sztuk, Film-Elektroakustyka-Intermedia, Akademia Muzyczna Bydgoszcz
 • 2008/ IV – wystawy artystów z kręgu pracowni Izabelli Gustowskiej, pt: Art must be beautiful. Słodownia Starego Browaru, Poznań (udział: Bergamot, Paweł Fasiecki, Marta Jurkowska, Anna Kalwajtis, Ada Karczmarczyk, Dymitri Kiełbasiewicz, Karolina Kubik, Sebastian Kurdelski, Marta Mariańska, Tomek Mróz, Olga Ozierańska, Errico Pasquale, Monika Pich, Justyna Ptak, Aneta Ptak, Diana Ronnberg, Rżnięty Kryształ, Samuli Waegelein, Alicja Sowiar, Magdalena Szczurzewska, Marc Tobias Winterhagen, Kamil Wnuk, Piotr Żyliński)
 • 2008/VI – w ramach wystawy końcoworocznej ASP w Poznaniu pt. ?między POZNANIEM a rzeczywistością? w galerii Aula odbyła się wystawa Katedry Intermediów Pt Related Videos (kuratorzy Hubert Czerepom, Marek Wasilewski; uczestnicy: Ada Karczmarczyk, Dominika Olszowy, Katarzyna Bartkowiak, Marcin Ignac, Michał Pawołek, Grupy: Virgin$ deluxe, Fluke)
 • 2008/VI – dyplomy magisterskie z wyróżnieniem otrzymują Łukasz Piekut i Anna Wybierała
 • 2008/VI – w ramach Festiwalu teatralnego Malta prof. Izabella Gustowska realizuje multimedialny projekt She – media story.
 • 2008/VI – dyplom magisterski wyróżnieniem otrzymuje Jakub Jasiukiewicz
 • 2008/X – udział studenta Marcina Ignaca i prof. Izabelli Gustowskiej w Mediations Biennale, Poznań, oraz wykładowców i studentów katedry: w wystawie towarzyszącej biennale pt. Wielka_Polska
 • 2008/X – Kierownikiem Katedry Intermediów zostaje prof. ASP Sławomir Sobczak a prorektorem ASP Andrzej Syska
 • 2008/X – Daniel Koniusz zostale asystentem stażystą w Pracowni Audiosfery
 • 2008/XI – udział nagrodzonych studentów (Dymitr Kielbasiewicz, Piotr Żyliński) oraz wyróżnionych (Paweł Dziemian, Mateusz Sadowski, Grupa 4!) w wystawie pokonkursowej Samsung Art. Master, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa
 • 2008/XI – pobyt realizacyjny studentów pracowni Działań Interaktywnych w Sanoku
 • 2008/XI – student Jan Szewczyk został laureatem pierwszej nagrody, a studentka Ada Karczmarczyk wyróżnienia w Konkursie TVP Dolina Kreatywna – czyli czego szuka młoda sztuka?
 • 2008/XI – Wystawa stan podgoraczkowy – postawy twórcze studentów i pedagogów Wydziału Komunikacji Multimedialnej, ASP w Poznaniu (udział m.in. Jakub Jasiukiewicz, Piotr Żyliński, Jarosław Dąbrowski, Raman Tratsiuk, Michał Pawołek) Słodownia Starego Browaru, Poznań
 • 2008/XII – wystawa studentów pracowni działań interaktywnych pt. Prawdziwe wilki są ze stali, Galeria BWA w Sanoku (udział: Bogusz Bogatko, Marek Brychcy, Dorota Halska, Jakub Jasiukiewicz, Cezary Kwaśny, Justyna Misiuk, Zuzanna Pyda, Maria Toboła, Tobias Winterhagen)
 • 2009/II Rozpoczęcie współpracy ze studiem radiowo-telewizyjnym Wydziału Nauk społecznych i Dziennikarstwa, UAM
 • 2009/II – pobyt rezydencjalny i prezentacja prac studentów Pracowni Wideo w Platform w Vasa (Finlandia)
 • 2009/II – Organizacja międzyuczelnianego pleneru udziałem przedstawicieli pracowni intermedialnych z ASP w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i UAM w Toruniu – temat Kontynuacje
 • 2009/II – prof. ASP Marek Wasilewski otrzymuje nominacje profesorską
 • 2009/III – udział studentów katedry (Marcin Ignac, Ada Karczmarczyk, Fryderyk Lisek, Dominika Olszowy) w wystawie Pożar – dziecko = zapałki, galeria Przychodnia, Poznań
 • 2009/III – Laureatem konkursu na realizacje artystyczną w ramach Festiwalu Poznań Poetów 2009 została grupa 4!
 • 2009/III – Wywiad: Kontynuacje – wystawa poplenerowa przedstawicieli pracowni intermedialnych z ASP w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i UAM w Toruniu , galeria ASP, Poznań (uczestnicy z Katedry Intermediów: Marek Brychcy, Gniewko Falana, Dimitrij Kiełbasiewicz, Justyna Misiuk, Maria Toboła)
 • 2009/III – “Archeologia rzeczywistości” / wystawa studentów Pracownii Wideo w BWA w Zielonej Górze (udział: Justyna Misiuk, Dominika Olszowy, Michał Pawołek, Sergij Petljuk, Mateusz Sadowski, Łukasz Sosiński, Virgin$ deluxe edition)
 • 2009/V – studenci i pracownicy Katedry Intermediów uczestniczą Biennale Sztuki Mediów WRO, (Piotr Bosacki, Jakub Jasiukiewicz, Filip Chrobak, Mateusz Sadowski, Jan Szewczyk,
 • 2009/V – zatwierdzenie oficjalnego logotypu katedry zaprojektowanego przez Monikę Siemińską.
 • 2009/V – warsztaty Pracowni Działań Intermedialnych i Fotografii we współpracy z Pracownią Malarstwa Dominika Lejmana w Kaliningradzie w Rosji.
 • 2009/VI – pierwsze dyplomy licencjackie na unikatowym kierunku Intermedia (Alicja Sowiar,Paulina Cwojdzinska, Mateusz Marcinowski, Olga Ozieranska, Tomek Gogol, Ewa Małas)
 • 2009/VII – Mirosław Bałka kończy przewód doktorski na Wydziale Komunikacji Multimedialnej i otrzymuje tytuł doktora
 • 2009/VII – pierwszy nabór na studia II stopnia na unikatowy Kierunek Intermedia
 • 2009/VII – Mirosław Bałka wygrywa konkurs na kierownika Pracowni Działań Przestrzennych
 • 2009/VII – odbiór nominacji profesorskich (w Pałacu Prezydenckim w Warszawie) przez prof. ASP Marka Wasilewskiego i prof. ASP Sławomira Sobczaka.
 • 2009/XI – udział (studenta) Marca Tobiasa Winterhagena i (absolwenta) Piotra Żylińskiego w wystawie pokonkursowej Samsung Art Master, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa.
 • 2009/X – otwarcie wystawy Mirosława Bałki w tzw.  Hali Turbin, TATE Modern w Londynie
 • 2009/X – nominacja i uczestnictwo Zuzanny Pydy w konkursie im. Marii Dokowicz, na najlepszy dyplom ASP 2009, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
 • 2009 XI – uczestnictwo m.in Izabelli Gustowskiej, Mirosława Bałki, Piotra Kurki, Andrzeja Syski, Marka Wasilewskiego, Huberta Czerepoka, Jakuba Jasiukiewicza, Konrada Smoleńskiego) w wystawie “Difference Beyond Difference” zorganiozowanej z okazji 90. lecia ASP w Poznaniu, w Starym Browarze, Poznań (kurator Agata Rogoś)
 • 2010 I – Plener katedry intermediów, temat “Slady”, Łupki koło Wlenia (udział 26 studentów i 11 wykładowców katedry)
 • 2010/III-IV – Plener studentów zaprzyjaźnionych pracowni (pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii oraz pracowni Malarstwa prof. W. Łazarczyka) w Nowym Jorku. Wplenerze wzięło udział 14-naście osób. Opiekunowie pleneru, prof. W.Łazarczyk, K.Łukomski i R.Szlaga zgodnie stwierdzają, że mógł być to …najlepszy plener w historii…
 • 2010/V – , plener Pracowni Działań Przestrzennych pt. Impreza dobra i ryzykowna w ramach wystawy Nie śpimy!, BWA Zielona Góra
 • 2010/VI – Warsztaty Bunt od znanego – Medianacje 5 z udziałem studentów ASP w Poznaniu i Gdańsku. Poprowadzenie prof. Marek Wasilewski i ad. Hubert Czerepok z ASP w Poznaniu. Instytut Sztuki Wyspa Gdańsk.
  Warsztaty zorganizowała Katedra Intermediów ASP w Gdańsku.
 • 2010/VII – Absolwent Mateusz Sadowski, oraz studentki Maria Toboła, Martyna Heler oraz Katarzyna Pacura laureatami konkursu Samsung Art Master 2010,
 • 2011/VII – Mirosław Bałka kończy współpracę z UAP tym samym rozwiązana jest Pracowna Działań Przestrzennych
 • 2011/X – Utworzenie Pracowni Wizytującej i powierzenie funkcji jej Kierownika w roku 2011-12 Joannie Rajkowskiej
 • 2011/XI – laureatami 8. edycji konkursu Samsung Art Master zostali m.in. studenci i absolwenci: Sylwia Czubała, Jaś Domicz, Piotr Grabowski,  Dominika Olszowy, Wojtek Pustoła, Mateusz Sadowski i Jan Szewczyk.