Etyczna pasywność. O formach oporu i aktywizmie w Białorusi

  • Wtorek, 23 kwietnia 2019 o 18:00 – 20:00
    Wczoraj
  •  
    Czas Kultury

    Święty Marcin 49a, 61-806 Poznań

Aktywizm w Białorusi to nie tylko reagowanie na trwający już przeszło ćwierć wieku reżim Aleksandra Łukaszenki, to również, a może przede wszystkim, stwarzanie alternatyw, po to aby uciec od narzucanej przez Zachód i zinternalizowanej przez samych Białorusinów roli ofiary. Kurator i aktywista Aliaxey Talstou oraz aktywistka i socjolożka Katarzyna Czarnota w rozmowie z Anną Kuleszewicz opowie o działalności organizacji broniącej praw człowieka w Białorusi: Human Constanta, a konkretnie o sytuacji osób przetrzymywanych na granicy Brześć-Terespol. Podzieli się również przykładami stosowania sztuki jako narzędzia zmiany społecznej, jak w przypadku Mariny Naprushkiny i inicjatywy Neue Nachbarschaft // Moabit w Berlinie: wspólnocie sąsiadów z różnym stażem zamieszkiwania.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim.
Tłumaczone będzie przez Martę Rozmysłowicz.

Zdjęcie: Raman Chmel

________________

Ethical passivity, forms of resistance and activism in Belarus.

Activism in Belarus is not only a reaction to Alexander Lukashenka’s regime that has lasted more than quarter a century. It is also, and perhaps above all, the creation of alternatives in order to escape the role of a victim imposed by the West and internalized by the Belarusians themselves. Curator and activist Aliaxey Talstou and Katarzyna Czarnota –activist and sociologist –in a talk with Anna Kuleszewicz will tell us about the work of the human rights’ organization: Human Constanta, and exactly about the situation of people detained on the border of Brest-Terespol. He will also share examples of using art as a tool of social change, as in the case of Marina Naprushkina and the initiative Neue Nachbarschaft // Moabit in Berlin: a community of new and old neighbors.

The meeting will be conducted Polish and English.
It will be translated by Marta Rozmysłowicz.

Photo: Raman Chmel