Kategoria dyplomu
Autor
Promotor
Stopień
Instalacja
Jakub Gołębski
prof. A. Syska
dr hab. K. Świrydowicz

Dokumentacja wideo dyplomu Jakuba Gołembskiego.