Kategoria dyplomu
Autor
Promotor
Stopień
Obiekty, instalacja świetlna, dźwięk.
Ewa „Wiosna” Małas
pracy artystycznej: prof. dr hab. Andrzej Syska, prof zw. UAP
Magisterski

2013

dokumentacja wideo

 

Temat pracy teoretycznej: Nasze życie to iluzja, za którą kryje się rzeczywistość marzeń

promotor prof. dr hab. Roman Kubicki

Data obrony 21.06. 2013